LPG
 

Úvod
Pro LPG přestavby používáme komponenty od firem LOVATO, TARTARINI a ELPIGAZ a to podle technické úrovně upravovaného vozidla a přání zákazníka, způsobu přípravy směsi paliva a jeho řízení zvolíme vhodné zařízení. Namontované zařízení lze samozřejmě kdykoli přemontovat do jiného vozidla stejné emisní kategorie.Základní dělení vozidel s LPG pohonem:
neřízený systém:
• vozidla s karburátorem
• vozidla se vstřikováním paliva bez katalyzátoru
• vozidla se vstřikováním paliva s neřízeným katalyzátorem
řízený systém (sekvenční vstřikování):
• vozidla s řízeným katalyzátorem (s lambda sondou)

Podrobné informace o typech systémů LPG
vozidla s neřízeným systémem
Pro starší vozidla s neřízeným systémem se používá souprava bez řídící jednotky LPG, kde hlavními komponenty jsou zplynovač, nádrž, přepínač paliva, uzavírací ventily benzínu a plynu, směšovač palivo/vzduch.
Reduktor (Zplynovač)


vozidla s řízeným katalytickým systémem
Pro vozidla s řízeným katalytickým systémem je nutné použít sadu LPG doplněnou o řídící jednotku a krokový motorek, který zajišťuje optimální složení paliva a plnění hodnot emisí dle platných předpisů. Řídící jednotka na základě vstupních signálů od motoru ovládá řídící prvek - krokový motorek, který provádí vlastní regulaci množství plynu do sání motoru.

Vozidla s palubní diagnostikou (OBD a EOBD) a plastovým sacím potrubím
Pro vozidla vyrobená po roce 2000 s palubní diagnostikou (OBD a EOBD) a vozidla s plastovým sacím potrubím je určeno sekvenční vstřikování plynu LPG. Plynové vstřikovače dávkují plyn stejně jako vstřikovací ventily dávkují benzín.

Nádrže zkapalněného plynu LPG se používají různých rozměrů ve tvaru válce nebo kruhu (válcové nebo toroidní).